Oleska Biblioteka Publiczna
Oleska Biblioteka Publiczna

Kartoteka
Artykuły z czasopism

(Kartoteka on-line;
artykuły z czasopism znajdujących się w czytelni) >>>>W CZYTELNIInformacji na temat bieżących i archiwalnych numerów i roczników czasopism udziela bibliotekarz dyżurny. [tel. 34 3582834]. Czasopisma przechowywane w magazynach dostępne są na życzenie użytkowników. Bieżących numerów czasopism nie wypożyczamy poza czytelnie.
Z tytułów dostępnych w Filii dla Dzieci można korzystać również w Wypożyczalni Głównej.


"HOBBY" W FILII DLA DZIECI

HobbyHobby Extra

Hobby", czyli mnóstwo pomysłów, co zrobić, żeby było kolorowo wokół nas. Ukazują się 4 numery w roku, czasopismo w prenumeracie od 2012 r.

W czytelni dla dzieci

Zofia Smolska, sekretarz redakcji PL

Pamiętnik Literacki

Najstarsze czasopismo polonistyczne to kwartalnik naukowy poświęcony historii literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu teorii literatury. Wydawany we Lwowie w latach 1902-39, w Warszawie 1946-50, następnie w Warszawie i Wrocławiu; początkowo organ Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza, a od 1952 - IBL PAN. Wśród redaktorów wybitni badacze literatury.
W naszych zbiorach są kompletne roczniki PL od 1968 roku (i zeszyt specjalny, mickiewiczowski z 1956 r.). Na jednym z numerów dedykacja autorstwa sekretarz redakcji, Zofii Smolskiej