Oleska Biblioteka Publiczna
Oleska Biblioteka Publiczna

KomunikatyOlesno, dnia 30 listopada 2017 r.

Informacja o realizacji zadania "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2017 r.

30 listopada 2017 r. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Z uzyskanych środków zakupiono 981 egzemplarzy za kwotę 18260 zł.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe - 127 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży - 481 . wol. i dorosłych - 356 .wol. (w tym książki z dużą czcionką - 12 . wol.) oraz książki mówione - 17 . wol. Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe - 112 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży - 183 . wol. i dorosłych 318 wol. (w tym książki z dużą czcionką 12 wol.) oraz książki mówione - 21 wol.
Zadanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od 5 czerwca 2017 do dnia 30 listopada 2017 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.Olesno, dnia 3 lipca 2017 r.
W związku z remontem budynku Oleskiej Biblioteki Publicznej i realizacją zadania pn. "Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z Filią dla Dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia" tymczasowo zmieni się siedziba OBP.
Przy ulicy Dworcowej 1A (parter) od dnia 17 lipca 2017 r. uruchomiony zostanie punkt biblioteczny, w którym będzie można dokonywać zwrotów książek i w ograniczonym zakresie wypożyczeń.
Zmiany zostały wprowadzone do odwołania, tj. do czasu zakończenia remontu budynku głównego OBP. Za utrudnienia przepraszamy!
Godziny pracy punktu bibliotecznego:
poniedziałek, środa, piątek: - 8:00: - 16:00
wtorek, czwartek: - 10:00 - 18:00
Kontakt z biblioteką:
obp.@olesno.pl, bibliosfera@olesno.pl, obpwg@olesno.pl GG 4442006, www.facebook.com/oleskabp/
Dotychczasowe numery telefoniczne będą nieczynne.Olesno, dnia 30 listopada 2016 r.

Informacja o realizacji zadania Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2016 r.
Oleska Biblioteka Publiczna im. J. A. Pieloka otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17860 zł.
Głównym celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe, literaturę piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki mówione w liczbie 901 wol. W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te ,które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.Olesno, dnia 5 lutego 2016 r.

Wyniki ankiety

W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę Publiczną o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie wraz z Filią dla Dzieci oraz zakup niezbędnego wyposażenia.", spełniając wymogi regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, w dniach od 15 stycznia do 28 stycznia 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się w formie pisemnych ankiet, które można było odebrać i złożyć w Wypożyczalni Głównej OBP. W wyznaczonym terminie wpłynęło 65 ankiet. W wyniku konsultacji poznaliśmy spostrzeżenia oraz oczekiwania czytelników, użytkowników oraz mieszkańców miasta i gminy Olesno wobec nowoczesnej biblioteki.
Opracowanie wyników ankiety przedstawiamy w pliku .pdf, który można pobrać tutaj>>>> .Olesno, dnia 15 stycznia 2016 r.

Konsultacje społeczne

Oleska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie modernizacji i remontu oraz wyposażenia biblioteki. Zapraszamy czytelników, użytkowników i mieszkańców miasta i gminy Olesno do zabrania głosu. Kwestionariusz ankiety można otrzymać w Wypożyczalni Głównej OBP w godzinach otwarcia biblioteki do dnia 28 stycznia 2016 r.
Olesno, dnia 15 stycznia 2016 r.

Zestawienie ważniejszych imprez/wydarzeń kulturalnych planowanych w 2016 r.

Terminy ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w OBP planowanych w 2016 r. przedstawiamy w pliku .pdf, który można pobrać tutaj>>>> .
Olesno, dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja o realizacji zadania "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2015 r.


30 listopada 2015 r. Oleska Biblioteka Publiczna im, Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki." Priorytet 1.
Zakupiono 954 egzemplarzy za kwotę 17.480 zł.
Książki są już przekazane do Wypożyczalni Głównej i Filii.