OBP

KATALOG - WIDEOSFERA - KSIĘGOSFERA - LINKOSFERA - INFOSFERA - MIASTOSFERA - SŁOWOSFERA

O życiu i twórczości Tomasz Manna
Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna
Jacek Kępa: Sacrum i profanum
w twórczości Tomasza Manna >>>>
dr Jacek Kępa
O życiu i twórczości Tomasza Manna
24 IX (czwartek), godz. 11.00
Wypożyczalnia Główna OBP

"W Niemczech sprzedaje się co roku około pięćdziesięciu tysięcy egzemplarzy Buddenbrooków , a łączna sprzedaż dzieł w latach 2000-2005 wyniosła prawie półtora miliona egzemplarzy. [...] Tomasz Mann jest więc dzisiaj, zdaniem Ranickiego, pisarzem żywym i obecnym w kulturalnej świadomości narodu, i o może nawet jeszcze bardziej niż przed laty."
(ze wstępu do książki*)

Dr Jacek Kępa jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz rozpraw dotyczących twórzości T. Manna jest też tłumaczem fragmentów jego dzieł publikowanych w kwartalniku literackim "Kresy"
W książce "Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna" autor próbuje zdefiniować światopogląd Tomasza Manna jako "mieszczańską jedność sacrum i profanum". Przedmiotem analizy są wybrane powieści i eseje niemieckiego noblisty.
"Tomaszem Mannem interesowała się także sztuka filmowa. Do popularyzacji jego twórczości przyczyniła się dokonana w 1971 roku przez Luchino Viscontiego ekranizacja opowiadania Śmierć w Wenecji. [...]"
(ze wstępu do książki*)


  Czytajmy, słuchajmy:

Doktor Faustus
Czarodziejska góra


Copyright by Oleska Biblioteka Publiczna