Oleska Biblioteka Publiczna
Oleska Biblioteka Publiczna

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


MKIDN Program BNProgram BN
Olesno, dnia 30 listopada 2017 r.

Informacja o realizacji zadania "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2017 r.

30 listopada 2017 r. Oleska Biblioteka Publiczna im. Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Z uzyskanych środków zakupiono 981 egzemplarzy za kwotę 18260 zł.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe - 127 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży - 481 . wol. i dorosłych - 356 .wol. (w tym książki z dużą czcionką - 12 . wol.) oraz książki mówione - 17 . wol. Kwotę wkładu własnego wydatkowano na książki popularnonaukowe - 112 wol., literaturę piękną dla dzieci, młodzieży - 183 . wol. i dorosłych 318 wol. (w tym książki z dużą czcionką 12 wol.) oraz książki mówione - 21 wol.
Zadanie w części dotyczącej dotacji wykonano w terminie od 5 czerwca 2017 do dnia 30 listopada 2017 roku, a w części dotyczącej wkładu własnego w terminie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.


Olesno, dnia 30 listopada 2016 r.

Informacja o realizacji zadania
"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2016 r.


Oleska Biblioteka Publiczna im. J. A. Pieloka otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17860 zł.
Głównym celem programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Za otrzymaną dotację zakupiono książki popularnonaukowe, literaturę piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz książki mówione w liczbie 901 wol.
W zakupach uwzględniono propozycje książkowe zgłaszane przez czytelników jako te, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.

Olesno, dnia 30 listopada 2015 r.

Informacja o realizacji zadania
"Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w 2015 r.


30 listopada 2015 r. Oleska Biblioteka Publiczna im, Jakuba Alberta Pieloka zakończyła zakup książek zrealizowany ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Zadanie było wykonane w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki." Priorytet 1.
Zakupiono 954 egzemplarzy za kwotę 17.480 zł.
Książki są już przekazane do Wypożyczalni Głównej i Filii.