OBP

KATALOG - WIDEOSFERA - KSIĘGOSFERA - LINKOSFERA - INFOSFERA - MIASTOSFERA - SŁOWOSFERA

Spotkanie z Januszem Orlikowskim - 29 kwietnia 2010

Piękno, droga i czas
Janusz Orlikowski w OBPJanusz Orlikowski w OBP
Janusz Orlikowski w OBPJanusz Orlikowski w OBP
Janusz Orlikowski urodził się 6 maja 1960 r. w Częstochowie. Poeta, eseista, zajmuje się również krytyką literacką. Nauczyciel matematyki, pracuje w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej z zakresu mechaniki. Nagrody: Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie (1989), I miejsce za spektakl Posłanie do Nadwrażliwych w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów i Kabaretów w Iławie (1989), RSTK Artur za krytykę literacką (1991), Srebrna Róża Dobrodzieńska nadana przez Radę Miejską w Dobrodzieniu (2004), Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego (2004), nagroda Starosty Oleskiego Róża Powiatu (2007). Założyciel (1993) i redaktor naczelny Pisma Samorządu i Mieszkańców "Echo Dobrodzienia i Okolic", współorganizator ( od 1995) Dobrodzieńskiego Święta Poezji oraz organizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Kieszeni Urzędu . Stale współpracuje z ogólnopolskim miesięcznikiem literackim Akant oraz miesięcznikiem Gazeta Kulturalna i pismem Iskra. Wiersze, eseje i recenzje publikował poza tym m. in. w: Twórczości, Życiu Literackim, Radostowej, Obrzeżach, Integracjach, Poezji Dzisiaj, Głosie Nauczycielskim, Aleje 3, Lektura, Własnym Głosem, Okolicy Poetów, Nad Wartą, Siódmej Prowincji, Zielonym Sztandarze ,Śladzie, Horyzontach, Forum Myśli Wolnej, Roczniku Krakowskiego Oddziału ZLP "Proza, proza, proza...", Literacie Krakowskim, Nihil Novi, Magdalence Literackiej, Koniec wieku, Świadectwie.*

Publikacje książkowe:
Monolog niepokorny (arkusz poetycki), Częstochowa, 1988
Srebrzysty żal (piosenki poetyckie), Częstochowa,1990
Suknia rzucona w potok krwi (wiersze), Częstochowa, 1992
Nierozumny diament (wiersze), Częstochowa, 1993
Geometria światła (wiersze), Kraków, 1994
Uśmiech za słowo (wiersze), Kraków, 1996
Radość i dyskoteka, Kraków, 1998 >>>>
Martwa natura z pętelką (wiersze), Kraków, 2000 >>>>
Wiersze wybrane, Bydgoszcz (2003)
Nasz siwulek świat, (wiersze), Bydgoszcz, 2005
Status poety, Bydgoszcz, 2008
Piękno, droga i czas (wiersze ), Bydgoszcz , 2010
* wg www.zlp-krakow.pl

***
nie dotknę każdego szczegółu
wszystkich nie obejdę dróg

to co dzieje się tam
nie tu
i nie mam na to wpływu

rozszerzam się i staram
rosnę spoglądam
to na nic

tylko i aż to
bogactwo ludzkiego bytu*

*Janusz Orlikowski: *** [inc. nie dotknę każdego szczegółu]. W: Wiersze wybrane. Bydgoszcz, 2003 s. 181

Janusz Orlikowski: Wiersze wybrane
Janusz Orlikowski: O wyobraźni i nie tylko (szkic historii prywatnej) >>>> (plik .doc)
Wyobraźnia. Czy pojawiła się wraz z człowiekiem? Początkowo jako potencjał, możliwość do wykorzystania, w stadium nieświadomym. Tropienie tych zagadnień jest rzeczą dość karkołomną, poza tym należy do kategorii psychologiczno - filozoficznych, mniej literackich, czy w ogóle sztuki. A w niej odnajduje się wtedy, gdy owoce ludzkiej twórczości przestano traktować jako stricto sensu naśladowanie natury, otaczającej i dostępnej tzw. gołym okiem. Jednak tam ma ona swoje źródło, w mimesis, podstawowej i swoistej z dzisiejszego punktu widzenia kategorii antycznej określającej relację między dziełem a naturalną zewnętrznością świata. [fragment]
Radość i dyskotekaPiękno, droga i czasMartwa natura z pętelką
Copyright by Oleska Biblioteka Publiczna