Oleska Biblioteka Publiczna
Oleska Biblioteka Publiczna

PRZETARGI


9 III 2010 r. Sukcesywna dostawa książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, i książek mówionych na nośnikach CD i CD-Rom, do Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w roku 2010 >>>>31 III 2009 r. Sukcesywna dostawa książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, do Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
w roku 2009 >>>>
1 IV 2008 r. Modernizacja wejścia do biblioteki -zaproszenie do składania ofert >>>31 III 2008 r. Sukcesywna dostawa książek (nowości i wznowień) w wersji drukowanej z zakresu literatury polskiej i obcej z uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży, do Oleskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnie w roku 2008 - zaproszenie dla dostawców do składania ofert >>>>


24.09.2007 r. Modernizacja wejścia do biblioteki: zaproszenie do składania ofert >>>>Olesno, dnia 31 maja 2007 r.
Nr PN - ZP - 2/2007

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający:
Oleska Biblioteka Publiczna w Oleśnie
46 - 300 Olesno, ul. B. Aleksandra 5,
tel. 034 358 20 30, 034 358 28 34
NIP: 576-11-90-749 Regon: 001064522
Poczta elektroniczna: obp@olesno.pl


Tryb i przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia
Dostawy

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Sukcesywna dostawa książek

Nazwa wykonawcy

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw>Azymut Sp. z o. o.
00-252 Warszawa, ul. Podwale 7

Informacja o cenie wybranej oferty

Cena oferty 50 359,71 zł (80 pkt.)
Kompleksowość oferty 20 pkt.

Uzasadnienie wyboru

Ilość punktów uzyskanych przez Azymut Sp. z o. o. - 100 pkt
DYREKTOR BIBLIOTEKI

Halina Szklanny

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Pobierz plik >>>> 39KB
[Dodano: 31.05.2007 r., 11.06.2007 r.]

Przetarg z dnia 23.05.2007 r. >>>>
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 23.04.2007 r. >>>>
Przetarg z dnia 23.04.2007 r. >>>>

POWRÓTCopyright by Oleska Biblioteka Publiczna