ARCHIWUM
powrót

Okładka folderu. Foto: M. Dedyk. Literatura oleska w naszych zbiorach

Oczywiście, mówienie o literaturze oleskiej jest niejaką przesadą, ale po 1989 roku ukazało się nieco książek napisanych przez oleśnian lub w Oleśnie wydanych. Jak się okazuje, jest to głównie poezja.
Listę oleskich publikacji poetyckich lat 90. zapoczątkowuje "Zawieszenie" - tom wierszy Wojtka Wężyka wydany w Krakowie w 1996 r. Potem były następne, w znacznej mierze związane z organizowanym w oleskim liceum międzyszkolnym konkursem poetyckim. W 1999 roku nakładem naszej biblioteki ukazała się antologia "Zostanie po nas żółty słoń" zawierająca najlepsze wiersze "oleskiej poezji dwudziestoletniej". Że wybór autorów był trafny, świadczą ich późniejsze losy i następne publikacje: Artura Majera "Każda młodość" (2000) i "Oswajanie motyli" (2002), Sławka Kuźnickiego "już nie zielone" (2002).
Tomy te od strony redaktorskiej przygotowywała Anna Kajtochowa i zyskały one wiele dzięki jej kompetencji i smakowi literackiemu. Ta krakowska poetka opublikowała też dwa wiersze o naszym mieście: "Olesno" ("Cień Ozyrysa", 1996) i *** (inc. "akacjowa aleja", "Żyję snem", 2002).
Anna Kajtochowa redagowała również inną oleską publikację - Arthura Woitoka "Dni ostatniego czerwca. List miłosny z frontu" (1997, tł. z niem. Anna Kajtochowa, Maria Mitrenga, Michał Tkacz). Ukazanie się tej dwujęzycznej książki jest przykładem przenikania się kultury niemieckiej i polskiej. Z racji historii i położenia Olesno jest bardzo dobrym miejscem na takie właśnie inicjatywy wydawnicze. Szkoda, że nie ma ich więcej. Wyjątkiem jest nieduża antologia "Dichtung, Dichtung über Alles. Jeszcze poezja nie zginęła. Wypisy z młodej literatury niemieckiej" w wyborze i tłumaczeniu Mirosława Dragona (2000).
Osobno wypada wspomnieć o książce Ireny Rzegockiej "Mój ukłon w stronę Olesna : moje wiersze, moje wiersze - moje obrazy" (1999) - zgodnie z tytułem znalazły się tu wiersze i reprodukcje obrazów zmarłej trzy lata temu oleskiej poetki i malarki.
Do najmłodszego czytelnika skierowane są "Bajki spod Olesna" Grzegorza Brodackiego (1995). Nie znalazła, niestety, naśladowców ani kontynuacji "Wielka przygoda małego tygrysa" - opowiastka dla dzieci napisana przez Andrzeja Szklannego, wspaniale zilustrowana przez Arkadiusza Tkacza (1994, również w wersji niemieckiej - "Der kleine Tiger und Sein grosses Abenteuer). Wszystkie wymienione tytuły znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.

Antoni Bojanowski

Tekst pochodzi w wydanej w 2002 r. broszury "Oleska biblioteka zaprasza". O niektórych z omawianych tu książek można się więcej dowiedzieć w dziale Książki z dedykacją
Copyright by Oleska Biblioteka Publiczna